Dịch vụ chính

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5

Chương trình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (viết tắt của Employment Based Fifth Preference) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho Nhà đầu tư nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư.

Chứng minh tài chính diện đầu tư EB-5

Chứng minh tài chính theo chương trình định cư EB-5 cho Nhà đầu tư Việt Nam (EB-5 Source Of Fund for Vietnamese Investor). GOVISA chuyên hỗ trợ nhận hồ sơ chứng minh tài chính diện định cư EB-5 cho Nhà đầu tư Việt Nam từ các Trung tâm Vùng tại Mỹ (Regional Center) và các Công ty Di trú tại Việt Nam.

Visa không định cư

Visa du lịch; gia hạn visa các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc

Dịch thuật

GOVISA cung cấp dịch vụ dịch thuật các văn bản Việt - Anh, Anh - Việt

0765 718 755