Tổng thống Trump chính thức gia hạn Chương trình EB-5 với mức đầu tư 500.000 USD đến ngày 30/9/2018

Tổng thống Trump chính thức gia hạn Chương trình EB-5 với mức đầu tư 500.000 USD đến ngày 30/9/2018

Khuya ngày 22/3/2018, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật ngân sách mới tạm thời cho đến 30/9/2018. Đạo luật này được gửi đến nhà trắng để Tổng thống Trump ký trước khi hết hạn ngân sách cũ ngày 23/3/2018 nhằm tránh việc Mỹ phải đóng cửa chính phủ. Hôm nay, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Phân bổ Omnibus cho năm tài chính 2018, bao gồm việc gia hạn Chương trình EB-5 cho đến ngày 30/9/2018 cùng với Chương trình Conrad 30 dành cho Bác sĩ nước ngoài và Chương trình Lao động Tôn giáo Nhập cư Đặc biệt. Dự luật cũng bao gồm việc ủy ​​quyền lại cho chương trình E-Verify 3 năm (ngày 30/9/2020).

Khuya ngày 22/3/2018, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật ngân sách mới tạm thời cho đến 30/9/2018. Đạo luật này được gửi đến nhà trắng để Tổng thống Trump ký trước khi hết hạn ngân sách cũ ngày 23/3/2018 nhằm tránh việc Mỹ phải đóng cửa chính phủ.

Hôm nay, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Phân bổ Omnibus cho năm tài chính 2018, bao gồm việc gia hạn Chương trình EB-5 cho đến ngày 30/9/2018 cùng với Chương trình Conrad 30 dành cho Bác sĩ nước ngoài và Chương trình Lao động Tôn giáo Nhập cư Đặc biệt. Dự luật cũng bao gồm việc ủy quyền lại cho chương trình E-Verify 3 năm (ngày 30/9/2020).

Việc ký kết ngày hôm nay của Tổng thống Trump theo sau phê chuẩn của Nhà Trắng được báo cáo trước đó (ngày 22/3/2018) và Thượng viện thông qua sau nửa đêm ngày 23/3/2018 với một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng là 65-32. Gói hỗ trợ trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la kết hợp tất cả 12 khoản dự toán năm cho năm tài chính 2018. Đạo luật ngân sách này bao gồm luật gia hạn Chương trình EB-5 theo diện trung tâm vùng đến ngày 30/9/2018 và không có bất kỳ thay đổi nào khác về EB-5 được thông qua. Có nghĩa là Chương trình EB-5 theo diện trung tâm vùng vẫn tiếp tục bình thường, không có gì thay đổi đến ngày 30/9/2018.
Chương trình EB-5 được gia hạn liên tục trong nhiều năm gần đây từ ngày 30/9/2015 vì Quốc hội Mỹ chưa đồng thuận về việc chi tiêu ngân sách quốc gia.

Lần gia hạn này có thời gian 6 tháng sẽ đủ thời gian để buộc Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thống nhất để sớm đưa ra được những đồng thuận chính thức. Sau khoảng thời gian này, Quốc hội Mỹ chắc chắn phải thông qua các luật mới về ngân sách quốc gia của Mỹ. Việc ban hành luật mới về ngân sách của Mỹ sẽ kéo theo việc có các thay đổi đáng kể của Chương trình EB-5 như việc nâng mức đầu tư lên cao hơn 500.000 USD cũng như các yêu cầu khác về: số lượng việc làm tạo ra, quy định vùng TEA (Targeted Employment Area - Vùng khuyến khích đầu tư), nguồn chứng minh tài chính,…

0765 718 755