CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHÍNH THỨC TĂNG MỨC ĐẦU TƯ LÊN 900.000 USD TỪ NGÀY 21/11/2019

Ngày 23/07/2019, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chính thức công bố Luật mới trong việc tăng mức đầu tư EB-5 tối thiểu lần lượt là 900.000 USD vào dự án thuộc vùng TEA (vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao) và 1.800.000 USD đối với dự án ngoài vùng TEA.

 • Nhut Ng
 • 18:48, 25/10/2015

235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 02/2019, đã có tổng cộng 235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 (năm tài chính 2019 của Mỹ được tính bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/09/2019)

 • Nhut Ng
 • 16:48, 23/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018.

 • Nhut Ng
 • 15:48, 22/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018.

 • Nhut Ng
 • 14:48, 21/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 8/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 8/2018.

 • Nhut Ng
 • 13:48, 20/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 7/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 7/2018.

 • Nhut Ng
 • 12:48, 19/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 6/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 6/2018.

 • Nhut Ng
 • 11:48, 18/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 5/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 5/2018.

 • Nhut Ng
 • 10:48, 17/10/2015

GOVISA chúc mừng 8 Nhà đầu tư EB-5 nhận được Thư chấp thuận I-526

Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (Employment Based Fifth Preference) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo diện đầu tư EB-5.

 • Nhut Ng
 • 09:48, 16/10/2015

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 4/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 4/2018.

 • Nhut Ng
 • 08:48, 15/10/2015

Cập nhật về tình trạng hết “quota” visa định cư EB-5 của Việt Nam năm 2018

Theo Bản tin Visa Bulletin tháng 5 năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ thì số lượng visa định cư diện đầu tư EB-5 cấp cho Việt Nam đã vượt quá hạn mức “quota” được cấp phát hàng năm. Kể từ ngày 1/5/2018, chỉ những Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã có hồ sơ nộp vào Sở di trú Mỹ (USCIS) trước ngày 22/7/2014 sẽ tiếp tục được xử lý hồ sơ xin visa. Theo đó, Lãnh sự quán Mỹ tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lên lịch phỏng vấn visa định cư cho các Nhà đầu tư với “ngày ưu tiên” vào hoặc sau ngày 22/7/2014. Sở di trú Mỹ (USCIS) cũng sẽ không lên lịch phỏng vấn hoặc xử lý hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú với các hồ sơ có ngày ưu tiên sau ngày 22/7/2014.

 • Nhut Ng
 • 07:48, 14/10/2015

Sở di trú Mỹ cập nhật thời gian xử lý hồ sơ EB-5

Từ ngày 15/06/2018, Sở Di Trú Mỹ đã cập nhật thời gian xử lý các đơn liên quan đến chương trình EB-5. Cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ cho Chương trình Đầu tư định cư EB-5 có sự thay đổi như sau: Đơn I-526 (Đơn xin thẻ xanh có điều kiện 2 năm): 20 - 25,5 tháng. Các Nhà đầu tư có đơn I-526 được nộp trước ngày 15/5/2016 sẽ được quyền gửi yêu cầu lên Sở Di Trú Mỹ về trường hợp “hồ sơ xử lý quá thời gian thông thường”

 • Nhut Ng
 • 05:48, 12/10/2015

0765 718 755