Thời gian ưu tiên cấp thị thực cho Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam

Thời gian ưu tiên cấp thị thực cho Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam

Hàng năm, Chính phủ Mỹ cấp 10.000 visa diện định cư Đầu tư EB-5. Hạn ngạch này bao gồm đương đơn cùng người vợ/chồng, và tất cả con cái dưới 21 tuổi còn độc thân. Số lượng visa này được phân phối trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 30/9 hàng năm (theo năm tài khóa của chính phủ). Vào ngày 1/10 mỗi năm, hạn ngạch sẽ được cấp lại.

Thời gian ưu tiên cấp thị thực cho Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam

Hàng tháng, Bộ Ngoại Giao Mỹ (DOS) công bố bản tin visa nhằm cập nhật số lượng visa đầu tư hiện sẵn có. Lượng visa đầu tư sẵn có phụ thuộc vào tổng hạn ngạch visa nhập cư được phê duyệt hàng năm bởi Quốc Hội. Hàng năm Quốc Hội phân bổ tổng cộng 140.000 visa theo hình thức định cư liên quan đến công việc (EB). Hình thức này dược chia thành năm diện sau:
• EB-1: Người lao động ưu tiên (Nhân sự năng lực đặc biệt khác thường, Giáo sư và Nhà nghiên cứu cao cấp, Quản lý hoặc Nhân sự đa quốc gia)
• EB-2: Chuyên gia bằng cấp cao, và Nhân sự năng lực đặc biệt
• EB-3: Nhân sự tay nghề cao, Chuyên gia, Nhân sự không tay nghề
• EB-4: Người nhập cư đặc biệt bao gồm cả Người lao động tôn giáo
• EB-5: Người nhập cư diện Đầu tư

Theo Bộ luật Mỹ số 8, điều 1153, mỗi quốc gia được cấp số lượng visa không vượt quá 7% hạn ngạch visa phân phối cho mỗi diện nói trên. Hàng năm, Chính phủ Mỹ cấp 10.000 visa diện định cư Đầu tư EB-5. Hạn ngạch này bao gồm đương đơn cùng người vợ/chồng, và tất cả con cái dưới 21 tuổi còn độc thân. Số lượng visa này được phân phối trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 30/9 hàng năm (theo năm tài khóa của chính phủ). Vào ngày 1/10 mỗi năm, hạn ngạch sẽ được cấp lại.

Mỗi năm khi hạn ngạch được cấp hết, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ lập danh sách chờ nhằm xác định thứ tự ưu tiên khi cấp visa định cư. Bộ Ngoại Giao Mỹ cấp cho mỗi hồ sơ một “ngày ưu tiên”, dựa trên đó đương đơn có thể theo dõi khi nào họ được phép nộp hồ sơ xin visa định cư hoặc thay đổi tình trạng tại Mỹ. Ngày ưu tiên của đương đơn là ngày Sở Di Trú Mỹ nhận được đơn I-526 của Nhà đầu tư EB-5. Dưới đây là một mẫu thông báo chấp thuận I-526, ngày ưu tiên được đề ở phía trên cùng.

Image title

Hình 1: Mẫu thông báo Thư Chấp Thuận I-526 (diện đầu tư EB-5)

Trong ví dụ trên, ngày ưu tiên của đương đơn này là 30/1/2017. Đương đơn cần kiểm tra trên bản tin visa từ Bộ Ngoại Giao Mỹ xem ngày ưu tiên của mình đã “đến lượt” chưa. Nếu ngày ưu tiên đã “đến lượt” (ghi chú bằng chữ “C"), ngay sau khi nhận Thư chấp thuận I-526, đương đơn có thể nộp hồ sơ xin Thẻ xanh tại Lãnh Sự Quán Mỹ tại nước sở tại, hoặc nộp đơn Chuyển Đổi Tình Trạng I-485 tại Sở Di Trú Mỹ. Để xin Thẻ xanh ngay tại Mỹ thông qua Chuyển Đối Tình Trạng, đương đơn cần có một visa không thuộc diện định cư và còn hiệu lực. Đồng thời, trong quá trình Chuyển Đổi Tình Trạng, đương đơn và những người phụ thuộc đang ở tại Mỹ cần có Giấy Phép Làm Việc (EAD) và Giấy Phép Tái Nhập (AP).

Image title

Hình 2: Bản tin Visa tháng 4/2018

Ngoài việc kiểm tra xem ngày ưu tiên của mình đã “đến lượt” hay chưa, đương đơn cần đảm bảo quốc gia nơi mình sinh ra chưa vượt mức 7% tổng hạn ngạch visa định cư cấp cho toàn thế giới trong năm tài khóa đó. Nếu quốc gia này đã chạm hạn ngạch, các đương đơn sẽ được đưa vào danh sách chờ. Trong trường hợp hồ sơ đang ở trong danh sách chờ, sau khi nhận Thư Chấp Thuận đơn I-526 đương đơn cần tiếp tục theo dõi bản tin visa hàng tháng, nhằm biết được thời điểm hồ sơ “đến lượt”. Nếu trên bản tin visa đề rõ một ngày cụ thể, đương đơn có thể bắt đầu nộp hồ sơ nếu ngày ưu tiên của họ trùng hoặc sớm hơn ngày tháng trong bản tin visa. Nếu ngày ưu tiên của họ là sau đó, đương đơn cần tiếp tục theo dõi bản tin hàng tháng cho đến khi ngày ưu tiên của mình trùng hoặc sớm hơn ngày tháng được ghi trên bản tin visa. Ngày tháng công bố trên bản tin visa có thể di chuyển đến trễ hơn, sớm hơn, hoặc giữ nguyên qua các tháng, phụ thuộc vào lượng đơn xin Thẻ xanh được nộp trong tháng trước đó và số Thẻ xanh còn lại trong hạn ngạch. Tương tự như vậy, nếu các visa chưa được phân bổ hết cho các diện khác trong cùng hình thức EB, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ phân bổ hạn ngạch còn dư sang cho các diện đang có tình trạng tồn đọng hồ sơ. Ví dụ, khi hạn ngạch của diện EB-1 không được sử dụng hết, số lượng visa định cư còn lại sẽ được phân phối cho các diện còn lại trong đó có diện đầu tư EB-5.

Hiện nay đối với diện Đầu tư EB-5, tất cả các quốc gia đều đang ở tình trạng “đến lượt” (không tồn đọng hồ sơ hay thiếu visa để cấp mới), chỉ trừ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra dự kiến với các bên trong ngành rằng Việt Nam sẽ rất sớm đạt đến ngưỡng tồn đọng hồ sơ. Tiếp nối với ví dụ trước, hãy cùng xem xét Thư Chấp Thuận (Hình 1) ở trên và bản tin visa (Hình 3) dưới đây. Chúng tôi đã giả định ngày ưu tiên của đương đơn tại Việt Nam này là 30/1/2017. Trong trường hợp này đương đơn nói trên chưa thể nộp hồ sơ xin Thẻ xanh vì ngày ưu tiên của họ chưa ở tình trạng “đến lượt”; chỉ những nhà đầu tư có ngày ưu tiên là 1/1/2017 hoặc trước đó mới có thể nộp hồ sơ.

Image title

Hình 3. Bản tin Visa tháng 5/2018 (mẫu ví dụ)

Tương tự, nếu tổng lượng visa cho một diện nhất định đã được cấp hết trong một năm nhất định, bản tin visa sẽ ghi chú chữ “U”, nghĩa là “không còn”. Việc này sẽ xảy ra khi Bộ Ngoại Giao Mỹ quyết định sẽ không cấp thêm visa định cư vào thời điểm này nữa.

Mặc dù Việt Nam có khả năng sớm gia nhập cùng Trung Quốc trong hàng ngũ các quốc gia có danh sách chờ, những đất nước khác vẫn trong tình trạng “đến lượt” và có thể bắt đầu quy trình xin thẻ xanh ngay sau khi nhận chấp thuận I-526. Tương tự, nếu nhà đầu tư là công dân tại quốc gia có tồn đọng hồ sơ nhưng người vợ/chồng thì đến từ quốc gia đang “đến lượt” visa định cư, cả gia đình có thể tránh bị đưa vào danh sách chờ bằng cách tiến hành hồ sơ xin Thẻ xanh theo quốc tịch của người vợ/chồng có tình trạng thuận lợi hơn.

Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi danh sách chờ (nếu có), các cá nhân nộp hồ sơ xin Thẻ xanh ngay tại Mỹ có lợi thế được nhận một ngày ưu tiên sớm hơn, được cấp riêng cho các hồ sơ diện chuyển đổi tình trạng. Trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ Thẻ xanh, họ được gia hạn Giấy Phép Làm Việc (EAD) và Giấy Phép Tái Nhập (AP) hàng năm để tiện cho việc làm việc và đi lại trên đất Mỹ. Khi có cập nhật về tình trạng ngày ưu tiên, đơn của họ đã ở sẵn trong danh sách chờ xét duyệt rồi. Trong trường hợp tồn đọng hồ sơ, NVC sẽ giữ hồ sơ cho đến khi hồ sơ “đến lượt”. Tùy thuộc vào thời gian xét duyệt đơn I-526 và lượng hồ sơ tồn đọng, những người con sát tuổi 21 có thể bị quá tuổi và không thể đi theo hồ sơ cùng cha mẹ. Trong trường hợp này, con cái có thể tự nộp hồ sơ đầu tư định cư EB-5 cho riêng mình hoặc tìm kiếm hướng khác để định cư Mỹ.Tương tự, đối với các cá nhân ở có hồ sơ tồn đọng hơn một năm, khi hồ sơ đã “đến lượt” họ cần cập nhật các giấy tờ cũ ví dụ như hồ sơ tư pháp hay kết quả khám sức khỏe. Những Nhà đầu tư EB-5 nằm trong nhóm hồ sơ tồn đọng nên trao đổi với GOVISA về các loại visa tạm thời, tức không phải visa định cư, để họ vẫn có thể đến Mỹ trong thời gian chờ đợi Thẻ xanh EB-5.

Nguồn: GT

0765 718 755