Số tiền đầu tư EB-5 được khôi phục thành 500.000 USD, theo quy định của Tòa án ngày 22/06/2021

Số tiền đầu tư EB-5 được khôi phục thành 500.000 USD, theo quy định của Tòa án ngày 22/06/2021

Số tiền đầu tư EB-5 được khôi phục thành 500.000 USD, theo quy định của Tòa án ngày 22/06/2021

Vào ngày 22/06/2021, tại Trung tâm Khu vực Behring LLC V. Chad Wolf, và các cộng sự, Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California ra phán quyết rằng Cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan đã không phục vụ đúng chức vụ của mình trong Bộ phận Tuyển dụng Liên bang Đạo luật Cải cách khi ông ban hành Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa EB-5 và theo đó phán quyết rằng, các quy định mới có hiệu lực vào ngày 21/11/2019 phải được "đặt sang một bên". Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley cũng ra phán quyết rằng việc phê chuẩn Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa EB-5 của Bộ trưởng An ninh Nội địa đương nhiệm Alejandro Mayorkas vào tháng 03/2021 đã không chữa được khiếm khuyết phát sinh từ việc bổ nhiệm không đúng cách của McAleenan.


Tòa án đã từ chối giải quyết yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về việc ở lại và "chuyển vấn đề cho [DHS]". Tòa án tuyên bố: "Mặc dù chắc chắn sẽ có một số gián đoạn nếu Quy tắc bị bỏ trống trong khoảng thời gian Quy tắc có hiệu lực, chính phủ không đưa ra dấu hiệu cụ thể nào về tác hại ngoài việc khẳng định rằng nó sẽ "gây rối một cách bất thường". Mặt khác, tòa án cũng từ chối cấp lệnh cấm của Nguyên đơn cấm USCIS khôi phục Quy tắc hiện đại hóa EB-5 mà không tuân thủ quy trình xây dựng quy tắc do Đạo luật thủ tục hành chính điều chỉnh.


Có thể Sở di trú Mỹ (USCIS) kháng cáo quyết định lên Tòa phúc thẩm vòng 9. Cũng có thể, và có khả năng, Bộ trưởng Mayorkas hiện sẽ tìm cách hoàn thiện Quy tắc Hiện đại hóa EB-5, nhưng cho đến lúc đó, số tiền đầu tư tối thiểu hiện tại (500.000 USD nếu ở TEA/ 1.000.000 USD nếu không thuộc TEA) và các tiêu chuẩn Khu vực khuyến khích tạo việc làm sẽ được chính thức được giảm trở lại từ hôm nay như trước tháng 11/2019. 


* Bản tin thị thực tháng 7: Rút ngắn thời gian xét duyệt cấp thị thực EB-5 cho Nhà đầu tư Việt Nam

Bộ Ngoại giao gần đây đã công bố Bản tin Thị thực tháng 07/2021. Trong Bản tin thị thực tháng 07/2021, ngày ưu tiên cho EB-5 Việt Nam đã chuyển sang ngày 01/04/2020. Điều này có nghĩa rằng Nhà đầu tư EB-5 sinh ra tại Việt Nam đã nộp Đơn I-526 vào hoặc trước ngày 31/03/2020, sẽ được cấp thị thực ngay lập tức vào ngày 01/07/2021 và có thể xử lý để xin Thẻ xanh có điều kiện khi được chấp thuận Đơn I-526. Việc rút ngắn thời gian đáng kể này sẽ làm cho phần lớn tất cả các đơn I-526 đang chờ xử lý và được chấp thuận cho các Nhà đầu tư sinh ra tại Việt Nam trở thành “hiện tại”, có nghĩa là không còn tồn đọng thị thực.

Quan trọng là, Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 sẽ hết hạn vào ngày 30/06/2021, và do đó “Trung tâm khu vực thứ 5 (I5 và R5) hiện cho biết “U” không khả dụng. Phần O, Tiêu đề 1, Mục 104 của Đạo luật Chiếm đoạt Hợp nhất, năm 2021 đã mở rộng chương trình Trung tâm Khu vực cho đến ngày 30/06/2021. Bản tin Thị thực nêu rõ rằng thị thực nhập cư EB-5 dựa trên Đơn I-526 đã được phê duyệt liên kết với một trung tâm khu vực có thể được phát hành cho đến khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 30/06/2021 và có thể được phát hành trong thời gian có hiệu lực đầy đủ. Không có thị thực nhập cư EB-5 nào có thể được cấp ở nước ngoài hoặc hành động cuối cùng được thực hiện để điều chỉnh các trường hợp tình trạng, sau ngày 01/06/2021, cho đến khi Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 được Quốc hội ủy quyền lại.

Đây là một tin vui và là cơ hội cho các Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam đầu tư quyền thường trú nhân, song tịch cho thế hệ con em khi Hoa Kỳ chính thức giảm khoản đầu tư EB-5 và rút ngắn thời gian xét duyệt nhằm mở cửa kinh tế phát triển trở lại.


GOVISA xin cập nhật đến Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam một số hình ảnh Ban Giám đốc GOVISA cùng các Nhà đầu tư EB-5 thành công trong thời gian gần đây:


Bà Lina Trần - Giám đốc điều hành Công ty GOVISA dùng tiệc chia tay thân mật với các gia đình Nhà đầu tư EB-5 trước khi sang Mỹ định cư

Bà Lina Trần là người trực tiếp làm việc và theo dõi hồ sơ EB-5 của Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam

Ban giám đốc Công ty GOVISA cùng Nhà đầu tư EB-5 thực hiện chuyến tham quan Dự án tại Manhathan, New York

Ban Giám đốc Công ty GOVISA chào đón Tổng Giám đốc các Dự án EB-5 tại Hoa Kỳ sang thăm văn phòng GOVISA tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

0765 718 755