Kỹ năng tay nghề (Canada)

Kỹ năng tay nghề (Canada)

Chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh/ tiếng Pháp nhằm giúp họ có cuộc sống ổn định & thành công như một thường trú nhân tại Canada mà không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không nhu dạng Work permit (làm việc ngắn hạn).

KỸ NĂNG TAY NGHỀ
Chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh/ tiếng Pháp nhằm giúp họ có cuộc sống ổn định & thành công như một thường trú nhân tại Canada mà không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không nhu dạng Work permit (làm việc ngắn hạn).

Image title

Điều kiện
Kinh nghiệm làm việc một năm toàn thời gian
Trình độ tiếng Anh/ tiếng Pháp chuẩn theo ngôn ngữ Canada (tiếng Phép TEF tương đương B2)
Đạt điểm tối thiểu 67/100 điểm theo thang điểm chương trình
Chứng minh khả năng tài chính (25.000 CAD cho gia đình 4 người)

Quyền lợi

Không bị ràng buộc và có thể sống bất cứ đâu tại Canada
Cả gia đình được hưởng quyền lợi như những thường trú nhân Canada khác (chăm sóc sức khỏe tổng quát, nền giáo dục miễn phí, học tại các trường đại học đẳng cấp thế giới)

Xin vui lòng liên hệ Công ty GOVISA để được tư vấn cụ thể về trường hợp của gia đình bạn. Hotline 0765 718 755

0765 718 755