GOVISA chúc mừng 8 Nhà đầu tư EB-5 nhận được Thư chấp thuận I-526

GOVISA chúc mừng 8 Nhà đầu tư EB-5 nhận được Thư chấp thuận I-526

Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (Employment Based Fifth Preference) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo diện đầu tư EB-5.

Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (Employment Based Fifth Preference) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo diện đầu tư EB-5. Chương trình được Chính phủ Mỹ khởi xướng từ năm 1990 và đã giúp cải thiện nhiều địa phương tại Mỹ nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc kinh tế chậm phát triển. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cho phép các dự án EB-5 nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư (Regional Center) thu hút vốn đầu tư EB-5 từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Mỗi năm Chính phủ Mỹ cấp 10.000 visa theo diện đầu tư EB-5, trong đó có 3.000 visa theo diện đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Regional Center (vốn đầu tư 500 ngàn USD/suất) và số còn lại dành cho đầu tư EB-5 trực tiếp (500 ngàn - 1 triệu USD/suất) vào Mỹ. Thời gian Sở di trú Mỹ (USCIS) xét duyệt hồ sơ cho đơn I-526 để cấp thẻ xanh có điều kiện cho Nhà đầu tư EB-5 được định cư Mỹ cần khoảng 16 - 18 tháng. Sau khi có thẻ xanh Mỹ có điều kiện, GOVISA sẽ giúp Nhà đầu tư EB-5 làm đơn I-829 nộp lên Sở di trú Mỹ (USCIS) xin xóa điều kiện để được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

GOVISA chúc mừng 8 Nhà đầu tư EB-5 đã đồng hành cùng GOVISA nhận được Thư chấp thuận đơn I-526 từ Sở di trú Mỹ (USCIS) gần đây:
1. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 15 tháng
Image title

2. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 16 tháng

Image title

3. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 16 tháng
Image title

4. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 16 tháng
Image title

5. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 17,5 tháng
Image title

6. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 17,5 tháng

Image title

7. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 16 tháng

Image title

8. Hồ sơ EB-5 nhận được chấp thuận sau 16 tháng

Image title

Image title

0765 718 755