Doanh nhân (Canada)

Doanh nhân (Canada)

Chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các Nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada. Theo chương trình này, thì đương đơn và cả gia đình sẽ được cấp thẻ thường trú nhân tại Canada. Quy chế thường trú nhân giúp đương đơn và gia đình hưởng nhiều quyền lợi về an sinh xã hội cũng như chăm sóc y tế tại Canada. Sau một thời gian sinh sống và kinh doanh tại Canada, đương đơn có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada.

DIỆN DOANH NHÂN
Chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các Nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada. Theo chương trình này, thì đương đơn và cả gia đình sẽ được cấp thẻ thường trú nhân tại Canada. Quy chế thường trú nhân giúp đương đơn và gia đình hưởng nhiều quyền lợi về an sinh xã hội cũng như chăm sóc y tế tại Canada. Sau một thời gian sinh sống và kinh doanh tại Canada, đương đơn có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada.

Bảng dưới đây so sánh một số đặc điểm của các loại visa doanh nhân ở Canada thường gặp.
Image titleĐiều kiện tham gia (Chương trình Doanh nhân Liên bang)

Quản lý & sở hữu một phần hoặc toàn phần doanh nghiệp tại Việt Nam và tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp tối thiểu là 2 năm.
Chứng minh tài sản 300.000 CAD
Cam kết tham gia cổ phần tương đương 33% doanh nghiệp tại Canada sau khi được nhập cư hoặc tạo ra một công ty mới và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho người bản xứ. Việc Cam kết này phải được thực hiện ít nhất là 1 năm sau 3 năm định cư tại Canada.
Đạt 35 điểm theo thang điểm di trú của diện doanh nhân liên bang

Quyền lợi
Không bị ràng buộc và có thể sống bất cứ đâu tại Canada
Cả gia đình được hưởng quyền lợi như những thường trú nhân Canada khác (chăm sóc sức khỏe tổng quát, nền giáo dục miễn phí, học tại các trường đại học đẳng cấp thế giới)

Xin vui lòng liên hệ Công ty GOVISA để được tư vấn cụ thể về trường hợp của gia đình bạn. Hotline 0765 718 755

0765 718 755