Định cư Mỹ

Đầu tư EB-5 (Mỹ)

Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (viết tắt của Employment Based Fifth Preference) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo diện đầu tư. Chương trình được Chính phủ Mỹ khởi xướng từ năm 1990 và đã giúp cải thiện nhiều địa phương tại Mỹ nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc kinh tế chậm phát triển. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cho phép các dự án EB-5 nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư (Regional Center) thu hút vốn đầu tư EB-5 từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  • Nhut Ng
  • 09:48, 12/07/2015

0765 718 755