CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHÍNH THỨC TĂNG MỨC ĐẦU TƯ LÊN 900.000 USD TỪ NGÀY 21/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHÍNH THỨC TĂNG MỨC ĐẦU TƯ LÊN 900.000 USD TỪ NGÀY 21/11/2019

Ngày 23/07/2019, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chính thức công bố Luật mới trong việc tăng mức đầu tư EB-5 tối thiểu lần lượt là 900.000 USD vào dự án thuộc vùng TEA (vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao) và 1.800.000 USD đối với dự án ngoài vùng TEA.

Ngày 23/07/2019, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chính thức công bố Luật mới trong việc tăng mức đầu tư EB-5 như sau:
1. Tăng số tiền đầu tư: Số tiền đầu tư tối thiểu lần lượt là 900.000 USD vào dự án thuộc vùng TEA (vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao) và 1.800.000 USD đối với dự án ngoài vùng TEA.
2. Xem xét vùng TEA: khu vực TEA sẽ được thu hẹp lại và được chỉ định chính xác vị trí. Vì vậy, sẽ rất khó để đủ điều kiện là khu vực TEA. Do đó, hầu hết các dự án trên thị trường hiện nay đều không thuộc khu vực TEA.
3. Quyền ưu tiên giữ lại ngày nộp I-526 đầu tiên: Đối với Nhà đầu tư đã nhận chấp thuận I-526 nhưng sau đó bị từ chối vì một số yếu tố thay đổi nằm ngoài kiểm soát (ví dụ: Trung tâm Vùng bị huỷ bỏ vì không đủ điều kiện tiếp tục,…), nếu Nhà đấu tư nộp lại I-526 lần nữa sẽ được ưu tiên giữ lại ngày ưu tiên nộp đơn I-526 cũ (ngày nộp đơn I-526 đầu tiên). Trường hợp Nhà đầu tư sau khi nhận được chấp thuận I-526 nhưng quyết định không tiếp tục thực hiện các bước thủ tục định cư tiếp theo sẽ không được phép chuyển quyền ưu tiên để giữ lại ngày nộp I-526 đầu tiên cho các thành viên gia đình phụ thuộc.
4. Ngày có hiệu lực: Luật này chính thức có hiệu lực vào ngày 21/11/2019 theo giờ của Mỹ (ngày 22/11/2019 tại Việt Nam), tức 120 ngày sau khi được công bố chính thức từ Federal Register (Cơ quan đăng ký Liên bang). Những đơn nộp trước ngày 21/11/2019 vẫn sẽ được áp dụng theo điều luật Chương trình EB-5 cũ.
5. Sự linh hoạt cho đơn I-829: Người thân trong gia đình hưởng lợi ích phát sinh bắt buộc phải tự nộp hồ sơ I-829 nếu bản thân họ không nộp cùng lúc khi đương đơn chính nộp đơn.
Luật mới của Chương trình EB-5 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2019, 120 ngày kể từ ngày công bố trong Đăng ký Liên bang.

0765 718 755