Cập nhật về tình trạng hết “quota” visa định cư EB-5 của Việt Nam năm 2018

Cập nhật về tình trạng hết “quota” visa định cư EB-5 của Việt Nam năm 2018

Theo Bản tin Visa Bulletin tháng 5 năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ thì số lượng visa định cư diện đầu tư EB-5 cấp cho Việt Nam đã vượt quá hạn mức “quota” được cấp phát hàng năm. Kể từ ngày 1/5/2018, chỉ những Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã có hồ sơ nộp vào Sở di trú Mỹ (USCIS) trước ngày 22/7/2014 sẽ tiếp tục được xử lý hồ sơ xin visa. Theo đó, Lãnh sự quán Mỹ tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lên lịch phỏng vấn visa định cư cho các Nhà đầu tư với “ngày ưu tiên” vào hoặc sau ngày 22/7/2014. Sở di trú Mỹ (USCIS) cũng sẽ không lên lịch phỏng vấn hoặc xử lý hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú với các hồ sơ có ngày ưu tiên sau ngày 22/7/2014.

CẬP NHẬT VỀ TÌNH TRẠNG HẾT "QUOTA" VISA ĐỊNH CƯ EB-5 CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

Hàng năm Quốc Hội Mỹ phân bổ tổng cộng 140.000 visa theo hình thức định cư liên quan đến công việc (EB) và có 10.000 visa được phân bổ cho diện định cư đầu tư EB-5. Nhằm cân bằng lưu lượng visa định cư tại mỗi quốc gia, Bộ luật Mỹ số 8, điều 1153 có quy định mỗi quốc gia không được nhận nhiều hơn 7% số lượng visa được phân bổ, tương đương 700 visa/ năm được cấp đối với định cư diện EB-5 cho một quốc gia. Khi hạn mức “quota” hàng năm đã được sử dụng hết, Trung tâm Thị thực (NVC) sẽ căn cứ trên “ngày ưu tiên”, là ngày Sở Di Trú Mỹ (USCIS) nhận được đơn I-526 của Nhà đầu tư EB-5, để lập Danh sách chờ nhằm xác định thứ tự ưu tiên cấp visa định cư.

Theo Bản tin Visa Bulletin tháng 5/2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ thì số lượng visa định cư diện đầu tư EB-5 cấp cho Việt Nam đã vượt quá hạn mức “quota” được cấp phát hàng năm. Kể từ ngày 1/5/2018, chỉ những Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã có hồ sơ nộp vào Sở di trú Mỹ (USCIS) trước ngày 22/7/2014 sẽ tiếp tục được xử lý hồ sơ xin visa. Theo đó, Lãnh sự quán Mỹ tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lên lịch phỏng vấn visa định cư cho các Nhà đầu tư có “ngày ưu tiên” vào hoặc sau ngày 22/7/2014. Sở di trú Mỹ (USCIS) cũng sẽ không lên lịch phỏng vấn hoặc xử lý hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú với các hồ sơ có "ngày ưu tiên" sau ngày 22/7/2014.
Image titleVới việc Danh sách chờ được áp dụng, các hồ sơ xin visa diện đầu tư EB-5 sẽ kéo dài thêm vài tháng và dự kiến thời gian có visa định cư đối với các đơn I-526 nộp mới có thể kéo dài thêm đến 24-30 tháng. Trong trường hợp tồn đọng hồ sơ, Trung tâm Thị thực (NVC) sẽ giữ hồ sơ cho đến khi hồ sơ “đến lượt”. Tùy thuộc vào thời gian xét duyệt đơn I-526 và lượng hồ sơ tồn đọng, những người con sát tuổi 21 có thể bị quá tuổi và không thể đi cùng hồ sơ cha mẹ.

Với các hồ sơ có "ngày ưu tiên" sau ngày 22/7/2014, Lãnh sự quán Mỹ tại Tp.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên lịch phỏng vấn với hạn mức “quota” mới của năm 2019 bắt đầu từ ngày 1/10/2018. Mặc dù có cùng "ngày ưu tiên" với Trung Quốc, nhưng do lượng hồ sơ “chờ” của Việt Nam không nhiều nên các Nhà đầu tư Việt Nam không phải đợi lâu như các Nhà đầu tư Trung Quốc.

0765 718 755