Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018.

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018
1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK
Image title

Image titleImage title
2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK

Image titleImage titleImage title

0765 718 755