235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019

235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 02/2019, đã có tổng cộng 235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 (năm tài chính 2019 của Mỹ được tính bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/09/2019)

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 02/2019, đã có tổng cộng 235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 (năm tài chính 2019 của Mỹ được tính bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/09/2019). Cụ thể như sau:

Trong tháng 01/2019, Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ diện EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã cấp 1 visa cho Nhà đầu tư đứng đơn chính, 4 visa cấp cho vợ/chồng của người đứng đơn chính và 4 visa cấp cho con phụ thuộc, tổng cộng có 9 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam. Tất cả visa được cấp từ Lãnh sự quán Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong khi đó, lượng visa cấp cho diện đầu tư EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) là 1 visa cho Nhà đầu tư, 1 visa cho vợ/chồng và 1 visa cho con phụ thuộc. Chương trình Đầu tư EB-5 Trực tiếp còn nhiều hạn chế trong việc tính số việc làm tạo ra và yêu cầu đầu tư nhiều về thời gian quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp, Nhà đầu tư còn gặp phải một số hạn chế về kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, việc thiếu thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với Chương trình Đầu tư EB-5 Trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) thì từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2019, chỉ có 1 visa được cấp cho Nhà đầu tư vào tháng 12/2018.
Có thể thấy, Chương trình Đầu tư EB-5 Trực tiếp ít được các Nhà đầu tư Việt Nam lựa chọn so với Chương trình Đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng. Đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng cho phép Nhà đầu tư tham gia đầu tư vào những dự án của các đơn vị phát triển có kinh nghiệm, có niêm yết và có tài sản đảm bảo, chính sách phát triển và hoàn vốn rõ ràng.


Trong tháng 02/2019, tiếp tục có thêm 19 visa định cư Mỹ diện đầu tư  EB-5 đã được cấp cho gia đình Nhà đầu tư Việt Nam.

Kí hiệu phân loại visa EB-5 gián tiếp (Chương trình Đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng):
- I.51: visa EB-5 dành cho Nhà đầu tư
- I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
- I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Kí hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):
- T.51: visa EB-5 dành cho Nhà đầu tư
- T.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
- T.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Kí hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):
- C.51: visa EB-5 dành cho Nhà đầu tư
- C.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
- C.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Ngày 22/02/2019, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chính thức hoàn thành việc sửa đổi các quy định được đề xuất thông qua quy trình thông báo và nhận xét, bản dự thảo Quy tắc cuối cùng đang được gửi tới Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB). Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính xác về thời gian để công bố các đánh giá của OMB cũng như công bố quy tắc cuối cùng vào sổ đăng ký liên bang.

Theo đề xuất của Sở Di trú Mỹ, các quy tắc đổi mới Chương trình EB-5 bao gồm:
- Tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên tới ít nhất 1,35 triệu USD;
- Siết chặt quy định trong việc xác định những địa điểm có thể thỏa điều kiện để trở thành Khu vực việc làm mục tiêu (TEA);
- Tập trung vào quy trình chỉ định Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và;
- Thực hiện một loạt các chỉnh sửa chi tiết khác của Chương trình EB-5.

Trong khi Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ diện EB-5 được gia hạn ngắn đến ngày 30/09/2019 với mức đầu tư 500.000 USD, đây là giai đoạn quan trọng để Nhà đầu tư nhanh chóng quyết định để tận dụng mức đầu tư thấp nhất, lấy ngày ưu tiên phỏng vấn cho hồ sơ định cư của gia đình. Bên cạnh đó, do tồn đọng hồ sơ, các Nhà đầu tư Việt Nam cần chờ đến lượt cấp visa. Điều này khiến Chương trình EB-5 gây ít nhiều trở ngại với các gia đình có con lớn trên 17 tuổi. Vì vậy, Nhà đầu tư cần cân nhắc quyết định đầu tư ngay khi các con còn nhỏ tuổi để có kế hoạch phù hợp cho cả gia đình.

0765 718 755